Macaristan Bilgi İletişim Teknolojileri (ICT) Sektör Bülteni

Macar Bilgi İletişim Teknolojileri sektörünün yenilikçi kapasitesi, son yıllarda hızla ortaya çıkan çok sayıda yeni firmadan anlaşılmaktadır. Bu firmaların çoğu küresel pazarda yerlerini almışlar ve tüm dünya tarafından kendi alanlarında tanınmışlardır.

Macaristan’ın genel ihracat toplamında önemli bir pay sahibi olan Bilgi İletişim Teknolojileri ürün ve hizmet ihracatı; “prezi.com”, “NNG”, “LogMeIn” gibi firmalar sayesinde kendini kanıtlamıştır. Macar Bilgi İletişim Teknolojileri ve yazılım hizmetlerinin ihracatı 1Milyar Euro eşiğini 2014te aşmıştır. İhracat rakamının tamamına yakını katma değer ve fikri başarılar olarak sayılmaktadır. Macaristan’ın uluslararası pazarda en rekabetçi teknolojilerini ve yenilikçi çözümlerini şöyle özetleyebiliriz;

- Yenilikçi Macar çözümleri

Macar Bilgi İletişim Teknolojileri firmaları hızlı gelişim ve ortalama üzerinde katma değer üretimleriyle karakterize edilebilirler. En yenilikçi ve rekabetçi ihracat çözümleri şunlardır:

 • Uygulama Geliştirme
 • Bulut Teknolojileri
 • Donanım Üretimi
 • IT Güvenliği
 • IT Danışmanlığı
 • M2M İletişim
 • Oyun Geliştirme
 • Telekomünikasyon ve Altyapı
 • Veri Yönetimi ve Analiz

Rekabetçi yönlerimiz

 • Belge Yönetimi

Bir işletmenin idaresi için gereken zamanı en az yüzde 30 oranında azaltmanın yolu profesyonel belge yönetim sisteminden geçer. Otomatikleşmiş dosya yönetimi sağlayan çok sayıda Macar yazılımı vardır.

Elektronik belge yönetim sistemleri sadece gelen/giden evrak sayısını azaltmakla kalmayıp tüm organizasyon yapısı içinde idari bir mantığın yerleşmesini sağlar.

 • İçerik yönetimi

İşletmeler; çevrimiçi iletişimin tüm gereklerini karşılayacak şekilde özelleştirilmiş, verimli bir iletişim altyapısına ihtiyaç duymaktadırlar. İçerik yönetim sistemi, bileşik bir uygulama olup içerik yayını önceden planlanmış iş akışına göre yapılmaktadır. Uygulama içerik yayını düzeltilmesi ve değiştirilmesine imkan tanır. Bu uygulamalar işletmelerde olduğu gibi bankacılık alanında da kullanılmaktadır.

 • Enerji yönetimi

Yeni nesil çevre koruma kanunları, artan enerji maliyetleri ve optimize edilmiş, verimli operasyona olan talebin artması enerji tüketiminin ve ilgili emisyonun azaltılmasını gerektirmektedir. Macaristan’da çok sayıda ICT firması enerji optimizasyonu için bileşik hizmetler sunar. Macaristan’da geliştirilmiş olan bir enerji yönetim çözümü; çeşitli alanlarda enerji tasarrufu potansiyellerini belirler, çevrimiçi olarak enerji tasarruf oranlarını hesaplar, enerji, gaz ve su tüketiminin kontrolünü sağlarken gerçek zamanlı olarak gözlemini de sağmaktadır.

 • Coğrafi bilgi sistemleri (GIS)

GIS çözümleri çeşitli yerel bilgilerin saklanması, işlenmesi ve gösterilmesine imkan tanır, Aynı zamanda arka planda verileri işleyerek daha iyi karar alma süreci yaratılmasını sağlar. Web tabanlı kentsel yönetim sistemi TeIR (Macaristan Milli Gelişim ve Kent Çalışmaları İdaresi Bilgi Sistemi) Macar hükümeti tarafından toplanan veriye kullanıcıların erişebilmesini sağlar. Sistem, ülkedeki nüfusun demografik yapısına ait bilgileri sunar ve bölgesel değişimlere ışık tutar. Bu sistem eğitim amaçlı da kullanılmaktadır.

 • IT güvenliği

Macar IT güvenliği teknolojileri özellikle risk yönetimi, güvenli ödeme işlemleri, elektronik imza ve elektronik belgeler konularını kapsamaktadır.

Elektronik imza iliştirildikleri elektronik mesajın gerçekliğini garanti eden ve göndericiyi tanımlayan dijital verilerdir. E-İmza yazılımları çevrimiçi işlemleri ve güvenli elektronik ödemeleri mümkün kılar. Bu teknoloji aynı zamanda bankacılık alanında kredi risk yönetimi, nakit yönetim ve optimizasyonu, ihracat finansmanı ve veri koruması için kullanılır.

 • Otopark sistemleri

Akıllı mobil teknolojiler ve elektronik ödeme çözümleri mobil ödeme alanında yeni ufuklar açmaktadır. Macaristan’da ülke genelinde mobil operatörlerle otopark işletmecileri arasında bileştirici bir mobil ödeme sistemi bulunmaktadır. Bu teknolojiyi kullanarak otopark ücretleri mobil telefon vasıtasıyla ödenebilmektedir. Hizmetin; dakika bazlı ücretlendirme, kullanıcı dostu ara yüz gibi faydaları vardır.

 • Müşteri Hizmetleri

Dinamik olarak gelişen Macar IT firmaları, müşteri hizmet araçları ile beraber kullanılabilecek ileri IT çözümler üretmişlerdir. Örnekse; elektronik sıra yönetimi sistemi, hizmet kioskları ve diğer çözümler.

 • Sağlık sistemleri

ICT çözümleri gün geçtikçe daha yoğun bir şekilde sağlık sektöründe yer almaktadır. Elektronik tıbbi kayıt yönetimi, aile doktoru erişimi, acil medikal hizmetlere erişim, tıbbi kayıtların oluşturulması ve dosyalanması, uzaktan hasta takip yönetimi, sektörde gitgide daha çok önem kazanmaktadır.

İŞ BİRLİĞİ YAPTIĞIMIZ ORGANİZASYONLAR

Macaristan Ulusal Ticaret Ajansı (MNKH)

Macaristan Büyükelçiliği

Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu

Balassi Enstitüsü - Macar Kültür Merkezi İstanbul

Eximbank: Macar İhracat ve İthalat Bankası

Macar Yatırım ve Tanıtım Ajansı (HIPA)

Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu